PhD - Singel course

SÁM 402 Akademalaš čállin sámegilli

SÁM 402 Akademalaš čállin sámegilli lea oassi Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttirgrádaoahpu oktasaš oasis. 


Oahpu sisdoallu

Veahkehit ja movttiidahttit čállit nákkosgirjji ja eará dieđalaš teavsttaidsámegillii hárjehusaid ja bagadallama vehkiin. Oahpu vuođđun leat teakstateoriijat, argumenteren ja dieđalaš čállinšlája árbevierut humanisttalaš dutkamis, ja studeanta oahpásmuvváhumanisttalaš dieđasuorggi artihkkaliid ja monografiijaid struktuvrraide.

Studeanttat maiddái oahpásmuvvet dieđalaš publiserenvuogádahkii, teavsttaid stiila-ja sisdoallogáibádusaide ja formála iešvuođaide logaldallamiid, hárjehusaid ja lohkamušaid vehkiin. Dasa lassin čállinkursa oahpásnuhttá fágaterminologiija ráhkadeapmái. Oahpus suokkardallojit maiddái akademalaš sámegiela iešvuođat kontrastiiva ja gielladikšunperspektiivvas.
 

Oktavuođadieđut:

 

Filesize: 626 KB

Entrance requirements

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttirgrádastudeanttat ja studeanttat, geain lea vástideaddji studerengelbbolašvuohta.