Skrive og referere

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon for deg som skal skrive akademiske tekster.

En viktig del av akademisk skriving er bruk av referanser. Som student skal du levere fra deg ulike typer arbeidskrav. Det forventes at du benytter deg av tidligere forskning og at henvisninger og referanser utgjør en viktig del av teksten. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig til oppgaveskriving og skriving av akademiske tekster.

Biblioteket anbefaler nettstedet Søk & Skriv. Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av hvilket studiested du tilhører og hva du studerer.

Referansehåndteringsverktøy

Referanseteknikk og kildebruk

Hvordan skrive oppgave

Mal for oppgaveskriving

Akademisk redelighet

Akademiske ferdigheter – veiledning til skriving og publisering

Andre nyttige ressurser til oppgaveskriving