BA - Enkeltemne

Tradisjonell kunnskap som grunnlag for forvaltning av ressurs i nordområdene

  • Undervisningsspråk: Nordsamisk, norsk og engelsk - med språklige tilpasninger og eventuell tolkning.
  • Studiested: Samlingsbasert, kombinert med nettundervisning
  • Emnekode: ÁRB 151 (15 stp)
  • 15 studiepoeng
  • Studieplan
  • Pensum
  • Undersvisningsplan blir lagt inn på TimeEdit
     

Har du lyst å lære hvordan arbeide med temaer knyttet til tradisjonell kunnskap? Da bør du begynne på dette studiet!

Studiet er deltidsstudie med samlinger som kombineres med nettundervisning. Undervisningsspråket er samisk/norsk/engelsk med språklig tilpasninger og eventuell tolkning.
 

Studiet skal gi en grumnleggende innføring om tradisjonell kunnskap generelt og samisk tradisjonell kunnskap spesielt, og om verdien av denne både i dag og i fremtiden. Det legges vekt på faglige tilnærminger til denne kunnskapen, herunder ulike teoretiske tilnærminger og begreper som relateres til tradisjonell kunnskap og dokumentasjonsmetoder generelt, men spesielt i forbindelse med forvaltning av ressurser. Studentene skal få innføring i hvordan tradisjonell kunnskap kan være med på å bidra til styrking av lokalsamfunn og urfolks næringer.
Et langsiktig mål er at tradisjonell kunnskap skal være dokumentert, slik at den kan inngå i grunnlaget for offentlige beslutningsprosesser.
 

Målgruppa er politikere, forvaltere, lærere og andre med interesse for tradisjonell kunnskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studenten

– Árbediehtooahppui álgen vuoi oahpan movt seailluhit árbevirolaš máhtu viidásit.
Portrett av Ann Maret Eira.
Ann Maret Eira