Cristin

Cristin (Current Research Information System In Norway) lea vuogádat man Sámi allaskuvla geavaha dutkanbohtosiidregistreremii. Cristin neahttasiiddus sáhttá ohcat buot dutkamiid maid Sámi allaskuvla lea almmuhan maŋemus jagiid.

Cristin neahttasiidu lea: www.cristin.no

Cristin sámegillii: 
Cristin-vuogádat ii leat vel heivehuvvon sámegillii. Sámi allaskuvla lea gáibidan ahte vuogádat galgá jorgaluvvot sámegillii ja ahte galgá leat vejolaš geavahit sámegiela bustávaid go ohcá čállosiid.
Dassážii go dát lea dahkkon de ferte ohcat dáro- ja eaŋgalasgiela. 

Mot logget sisa Feide bokte:
1. Mana Dán siidui 
2. Čále iežat Feide geavaheaddjinama ja beassansáni.
3. Deaddil "logg inn" boalu.

Láidehus:
Dárogiel geavaheaddji láidehusaid gávdno Cristin neahttasiiddus.
Dárogielat láidehusas oaččut detáljadásis veahki movt registreret dutkamušaid (gč. njealját  kápihttala). 

Dieđalaš publiserema registreren ja publiserenčuoggát

Almmuheamit addet publiserenčuoggáid, jus almmuhuskanála lea dohkkehuvvon ja registrerejuvvon Dieđalaš áigečállagiid ja lágádusaid Norgga registaris (Database for statistisk om høgre utdanning), http://dbh.nsd.uib.no

 • Artihkkal áigečállagis dehe ráiddus, go áigečála dehe ráidu lea dohkkehuvvon Dieđalaš áigečállagiid ja lágádusaid Norgga registaris.
 • Artihkkal antologiijas/artihkkalčoakkáldagas mii lea almmuhuvvon dohkkehuvvon lágádusa čađa (Dieđalaš áigečállagiid ja lágádusaid Norgga registaris).
 • Monografiija (olles girji) almmhuvvon dohkkehovvon lágádusa čađa (Dieđalaš áigečállagiid ja lágádusaid Norgga registaris). Girjjis ferte leat dieđalaš dássi. Oahppogirjjit studeanttaide ja populáradieđalaš girjjit eai atte čuoggáid.

Departementtii raporterejuvvojit dát Cristin publiseremat:

 • Fágaguimmiid (referee) árvvoštallon artihkkal dieđalaš áigečállagis
 • Dieđalaš monografiija
 • Artihkkal dieđalaš antologiijas
 • Artihkkal dieđalaš ráiddus

Sámi allaskuvlla artihkkaliid, girjiid, raporttaid jna. gávnnat dás:
Publiseremat
Dás lea vejolaš válljet guđe jahkeloguid publiseremiid háliidat gávdnat. Deaddil "Tilbake til søk"-boalu ja rievdat jahkeloguid.

Sámi allaskuvlla publiserenčuoggáid gávnnat dán siiddus.
Dás lea vejolaš válljet eará jahkeloguid jus lea dárbu boarrasit loguid geahččat.

Norgga universitehtaid ja allaskuvllaid dieđalaš publiserenloguid gávnnat dán siiddus.
Dás sáhttá maid válljet jahkeloguid jus lea dárbu eará jagiid loguid geahččat.

Eanet dieđut dieđalaš publiserema birra:

 • DBH - Database for statistikk om høgre utdanning
 • Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • UHR-dohkkehuvvon lágádusat, áigečállagat ja ráiddut, nu gohčoduvvon publiserenkanálat. Oza dás guđet leat dohkkehuvvon. Dás sáhttá evttohit ođđa publišerenkanálaid dohkkeheapmái.
 • Dieđalaš publiserema birra dieđut

UHR: Dieđalaš publiseren ja gaskkusteapmi

 • UHR Publiseringsutvalget
 • UHR Formidlingsutvalget

Eará

Open doar           
- Institušunála rabas arkiivvat miehtá máilmmi

Sámi statistihkka  

WINHEC              
-  Dieđut álgoálbmot dutkama birra