MA - Prográmma

Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Er samisk språk og samisk utdanning viktig for deg? Da er Samisk høyskole riktig valg for deg, der du utdanner deg til verdens viktigste yrke! Samiske elever rundt omkring i Sápmi trenger deg!

Samisk grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn gir deg solid kompetanse til å lede, motivere og tilpasse undervisningen etter elevenes og elevgruppenes behov. Samisk høyskoles studier er unike ved at all undervisning tar utgangspunkt i samisk språk og det samiske språkets situasjon i ulike områder.  I denne utdanningen styrker du deg faglig i samisk og hvordan jobbe med språket i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn.

  • Opplæringsspråk: Samisk. Noen forelesninger og seminarer kan foregå på andre språk.
  • Studiested: Opplæringen gjennomføres på nett og ved samlinger ved Samisk høyskole.
  • Femårig masterprogram, heltid.
  • 300 studiepoeng
  • Praksis gjennomføres i skolene i Norge, Sverige og Finland.
  • Programplan (på samisk)
  • Forelesninger, samlinger og timeplan finner du her!

 

Studiets innhold
Lærerutdanningene ved Samisk høyskole er unike på den måten at opplæringen tar utgangpunkt i samisk kultur, samisk syn på og måter å overføre kunnskap på, natur og bærekraft, tradisjonell kunnskap og urfolksperspektiv. Samisk fagfordypning, fagdidaktikk og læreryrket er sentrale i utdanningsløpet. En slik lærerutdanning finnes ikke andre plasser.

Utdanningen vektlegger fordypning i samisk språk og to andre skolefag, der man i didaktikkdelen lærer om hvordan undervise elever på disse trinnene. Siste studieår skal studenten velge tema for masteroppgaven innenfor samisk språk. Innhold i studiet er samisk 150 sp (utdanningsfag 1), pedagogikk og elevkunnskap 60 sp, utdanningsfag 2 som gir 60 sp, og utdanningsfag 3 alternativt skolerelevante fag som gir 30 sp, for eksempel samfunnsfag, matematikk, duodji, naturfag eller gymnastikk etc. Skolerelevante fag kan være for eksempel pedagogikk og tradisjonell kunnskap, spesialpedagogikk osv.

Mulighetene innenfor utdanningsfagene endres fra år til år, og det er styret ved Samisk høyskole som vedtar disse årlig. Arbeidspraksis er knyttet til alle fagene, og gjennomføres i grunnskoler i hele Sápmi. Under utdanningen er det gjort en avtale, som gir muligheter for utveksling på andre skoler eller i utlandet.

Organisering av utdanningen
Utdanningen tilbys som nettundervisning og gjennom samlinger på Samisk høyskole. Nettundervisning gjennomføres på nettbasert klasserom der studenter kommuniserer med faglærere og andre studenter. I nettklasserommet finnes også forelesninger og studentoppgaver. Samlinger på Samisk høyskole er av en ukes varighet, og foregår fire-fem ganger per semester.

Praksisen ute i arbeidslivet er en viktig del av lærerutdanningen, da du her kan prøve deg som lærer. Praksis kan gjennomføres på skoler over hele Sapmi.

Jobbmuligheter
Med samisk lærerutdanning kan du få deg et yrke uansett hvor du velger å bo. Samisktalende lærere er ettertraktet på arbeidsmarkedet, og de som har tatt samisk utdanning har en unik kompetanse som skoler over hele Sapmi og utenfor Sapmi har bruk for. Samisk lærerutdanning gir en allsidig kompetanse både språklig, faglig og personlig på felt som hvordan jobbe med elever, med opplæring og med faglig utviklingsarbeid og forskning i skolen. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å jobbe med ledelse, saker innen opplæring og oppvekst, og ellers samiske og urfolkssaker.

Stipendordninger
Sametinget i Norge har stipendordning for studenter som tar samisk pedagogisk utdanning, eller lærere som tar videreutdanning i samisk og som ikke har hatt samisk i utdanningen tidligere. Les mer om stipendordningen på Sametingets nettside.

 

Sisabeassangáibádusat

Opptakskravet til samisk grunnskolelærerutdanning er

  • generell studiekompetanse.
  • enten minimum 35 skolepoeng, gjennomsnittskarakter 3 i norsk og samisk, og 4 i matematikk.
  • eller minimum 40 skolepoeng, gjennomsnittskarakter 3 i norsk og samisk, og karakter 3 i matematikk.

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har bestått matematikk på høyere nivå. Det betyr at du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Studenter fra Finland, Sverige og Russland skal dekke tilsvarende krav til skolepoeng, karakterkrav i matematikk og deres majoritetsspråk og samisk.