BA - Sierra kursa

JOU Ođasjournalistihka álggahankursa 1

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas
  • 5 oahppočuoggá

Studeanttat oahpásmuvvat ođasjournalistihka vuođđoáššiide, ja ohppet čállit ođasáššiid aviisa ja neahttamedia várás, govvet journalisttalaš govaid ođasáššiid várás ja gieđahallat govaid elektrovnnalaččat.

Studeanttat ohppet teorehtalaš ja geavatlaš barggu bokte journalisttalaš govaid geavaheami birra ja journalisttalaš sáhkkeheami birra ođasartihkkaliid várás. Sii ohppet čállit ja hukset ođasartihkkaliid, oahpásmuvvet gáldokritihkkii ja hárjehallet árvvoštallat ođđasiid ođasárvvuid ja ođasjournalisttalaš etihka.

Studeanttat geat háldejit rádio ja TV-mediašlájaid sáhttet ráhkadit ođđasiid daid mediaid várás.

Ollislaš lohkanbadjeplána almmuhuvvo fargga, namuhuvvon deaivvadandáhtonat sáhttet rievdat.

Ođasjournalistihka álggahankursa 1 oahppoplána
Filesize: 476 KB

Sisabeassangáibádusat

Sámi allaskuvlla vuođđooahpuid oppalaš sisaváldingáibádusat leat oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta ja sámegiella. Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde:

  • Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan
  • Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus
  • Ruoŧa bealde gymnasas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuogga).
  • Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin, dahje ceavzit sámegiela giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida.

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit