Videreutdanning

SÁM 603 Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter

Utbildningssatsningen består av fyra fristående kurser på 7,5 studiepoäng, som tillsammans ger 30 studiepoäng och ges i följande ordning:

Kursen Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter är på 7,5 högskolepoäng och fokuserar på samisk muntlig tradition och undervisningsituationer som är kommunikativ till sin natur. Detta kopplas ihop med språkundervisningens funktion att integrera färdighetsträning i meningskapande aktiviteter. Att kunna tala, lyssna och samtala med olika syften och i skilda situationer är delar av en funktionell språkförmåga. Deltagarena ges möjligheter att utforska samisk muntlig traditions koppling till kulturuttryck i samtiden och uppmuntras till att i undervisningen använda estetiska och kreativa läroprocesser. Kursen har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska. 

Ansökan görs direkt till Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences. Även deltagare som deltog under utbildningen terminen innan, ska anmäla sig på nytt.

Så här görs det

Kurskod: SÁM 603

Studiepoäng: 7,5 

Studieform: Kursen ges på distans via en internetbaserad kursplattform. Ett par träffar anordnas online.

Studiefart: Kvartsfart

Undervisningsspråk: Samiska och svenska. Samiska ges i kursen och praktiseras med och mellan studenter vid indelning i samiska språkgrupper.

” Uppdragets målsättning är att erbjuda utbildning som leder till att fler lärare blir behöriga i samiska och därmed till att i förlängningen öka elevernas måluppfyllelse. Här kan du se korta videos där tidigare studenter som deltagit i utbildningssatsningen berättar hur de upplevde kurserna:

Du finner mer information om denna utbildningssatsning finns på Skolverket. Se: Bli behörig lärare i samiska - Skolverket. Där finns också en intervju med en lärare i samiska om hennes erfarenheter av kursen.

Projektansvarig

Om ni har frågor om registrering, intyg, validering och liknande, då är det Skolverkets kontaktperson och projektansvarig på Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences som du kontaktar.”

 

Projektansvarig

Om ni har frågor om registrering, intyg, validering och liknande, då är det Skolverkets kontaktperson och projektansvarig på Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences som du kontaktar

Ylva Jannok Nutti 
ylvajn@samas.no
+4778448538  Mobile:  +47 453 95 500

 

Koordinator


Koordinator är Elisabeth Utsi Gaup och med henne tar ni kontakt om ni vill ha närmare information om kursinnehåll och hur kursen är upplagt.  

elisabethug@samas.no ,  +47 78 44 85 22

Du finner mer information om denna utbildningssatsning finns på Skolverket. Se: Bli behörig lärare i samiska - Skolverket. Där finns också en intervju med en lärare i samiska om hennes erfarenheter av kursen.

 

Du kan även se information om kurserna https://youtu.be/A_ttzGSBOqU

Kort information på nordsamiska https://youtu.be/7Poh7BPQvko

Kort information på lulesamiska https://youtu.be/IFGSpgntSEw

Kort information på umesamiska https://youtu.be/1Ysj_WNmLvI

Kort information på sydsamiska https://youtu.be/5UOCv2WtWVo

 

Filesize: 184 KB

Sisabeassangáibádusat

Förutsättningen för deltagande är att den deltagande läraren är anställd (heltid eller deltid) av en skolhuvudman (Sameskolstyrelsen, kommun eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige som har godkänt deltagandet. Det gäller både personer som är legitimerade lärare, men saknar behörighet i samiska, och personer som saknar lärarutbildning, men har kunskaper i samiska. 

Grundläggande behörighet krävs för all utbildning på universitet. Saknar du formell behörighet till en utbildning kan du ändå ha möjlighet att komma in genom så kallad 
reell kompetens. Har du kanske jobbat länge eller gått någon annan utbildning kan vi pröva om det räcker för att du ska bli behörig.

OBS: Viktige tidsfrister

Koordinator

Ylva Jannok Nutti
Phone: 
E-mail: 
ylvajn@samas.no
elisabeth's picture
Gaup, Elisabeth Utsi
Phone: 
E-mail: 
Elisabeth-Utsi.Gaup@samiskhs.no