Oahput

Oahppu addá vuođu bargat boazoealáhusa siskkáldas hálddašanbargguid, ja earamuđui boazodoalu almmolaš hálddašemiin stáhtalaš hálddahusain.

BA - Prográmma
Ollesáiggi
180 oč
BA - Prográmma
Ollesáiggi
PhD - Prográmma
Ollesáiggi
180 oč
MA - Prográmma
Ollesáiggi
120 oč

Oahppu gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuide, muhto heive buot sámegiellaberošteddjiide ja dutnje gii áiggošit bargat sámegielain. Oahpu bokte beasat huksegoahtit teorehtalaš ja fágalaš gelbbolašvuođa, mii dárbbašuvvo sámi servodagas iešguđet surggiin.

BA - Jahkebealovttadat
Ollesáiggi
30 oč

Dihtet go don ahte oahpaheaddjeoahppu lea máilmmi deháleamos ámmát?
Mánáidskuvlaoahpaheaddji lea dehálaš olmmoš ohppiid eallimis ja dat mielddisbuktá stuora ovddasvástádusa. Du bargu lea áŋgiruššat ja movttiidahttit ohppiid oahppat, ja beroštit sin oahppobirrasis.

MA - Prográmma
Ollesáiggi
300 oč

Háliidat go gelddolaš ja hástaleaddji árgabeaivvi? Beroštat go sámegielas ja sámi oahpahusas? - Álgge min vuođđoskuvlaoahpaheaddjeohppui!

MA - Prográmma
Ollesáiggi
300 oč