Informasjon vedrørende koronaviruset

(oppdatert 09.11.20)

Norske regjeringen har innført nye tiltak den 5. november da viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd.

  • Det anbefales om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker og unngå unødvendige innenlandsreiser.

Sámi allaskuvla følger hele tiden med på gjeldende smittevernregler slik at arrangementer kan gjennomføres. Ansatte og studenter har ansvar å for å følge med hvilke smitteverns regler som er gjeldende til enhver tid på campus i Diehtosiida.

Smittevernveileder finnes som e-kurs på samisk og engelsk for studenter og ansatte:

For students: Verify that you completed the course: https://no.surveymonkey.com/r/R9NG6TF

For staffVerify that you completed the course: https://no.surveymonkey.com/r/WFCQZDY

Digitale undervisning og arrangementer
De fleste arrangementer og all undervisning vil kunne overføres digitalt, slik at man kan følge strømmingen på nett hvis man av ulike årsaker er forhindret fra å være fysisk tilstede på campus.

De viktigste smitteverntiltakene:

1. Sykdom og karantene (se karanteneveiledning nederst på siden)

  • Dersom du er syk eller har sykdomsfølelse, da skal du holde seg hjemme.
  • Dersom du er i karantene, da skal du ikke besøke eller oppholde deg på Diehtosiida.

2. Hygiene

  • Vask hendende ofte og grundig i lunkent såpevann. Dersom du ikke har tilgang til vann, bruk håndsprit.
  • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster og nyser. Papiret skal kastes etter bruk. Dersom du ikke har papir, så bruk albuekroken.
  • Vask hendene før du berører ansiktet og før måltider.

3. Hold avstand til andre

Situasjonen kan fort endre seg, og da endres også tiltakene. Oppdatering om gjeldende tiltak vil da finnes på nettsiden.

4. Reiser

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Alle som ankommer Norge fra et område/land som den norske regjeringen har merket som rødt eller grått, skal i 10 dagers karantene.

 

Karantene

Du har selv et ansvar for å følge med på hvilke regler som er gjeldende til enhver tid. Det anbefales å se på denne nettsiden https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/social-distance-quarantine-and-isolation/

Dersom du har symtomer på koronavirus, som feber eller luftveissykdommer bør du isolere deg så snart som mulig, og kontakte lege på tlf 116 117.