Studenter

(Oppdatert tirsdag 07.01.2021)

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved Sámi allaskuvla blir digitale frem til 19. januar.

Nye nasjonale tiltak fra 4. januar

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november 2020. 
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge.

Studenter i risikogruppen: Studenter som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt med hensyn til tilrettelegging av arbeidsoppgaver/studier. Slik tilrettelegging forutsetter legeerklæring.

 De viktigste smitteverntiltakene som alle skal følge, er:

1. Sykdom og karantene

 • Dersom du er syk eller har sykdomsfølelse, da skal du holde seg hjemme.
 • Dersom du er i karantene, da skal du ikke besøke eller oppholde deg på Diehtosiida.

2. Hygiene

 • Vask hendende ofte og grundig i lunkent såpevann. Dersom du ikke har tilgang til vann, bruk håndsprit.
 • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster og nyser. Papiret skal kastes etter bruk. Dersom du ikke har papir, så bruk albuekroken.
 • Vask hendene før du berører ansiktet og før måltider.

3. Hold avstand til andre

 • Hold minst 1 meter avstand til andre mennesker.

4. Reiser

Anbefaler alle ansatte og studenter til å reise minst mulig. Dette gjelder også innenlandsreiser. 

 • Hvis du ikke bor i Kautokeino, kan du følge undervisningen digitalt, selv om det fremdeles er mulig å delta på forelesningene på Diehtosiida.

Alle som ankommer Norge fra et område/land som den norske regjeringen har merket som rødt eller grått, skal i 10 dagers karantene.

Situasjonen kan fort endre seg, og da endres også tiltakene. Oppdatering om gjeldende tiltak vil da finnes på nettsiden.