Si ifra!

Her kan du som student si ifra når du opplever at noe må forbedres ved høgskolen ved å fylle ut avviksskjema, observasjonsskjema eller forbedringsskjema.

Avvik er et uønsket hendelse eller situasjon, som bryter rutiner, prosedyrer, krav etc.

Si ifra om avvik

 

Observasjon er en hendelse eller situasjon som ikke er avvik, men som kan forbedres.

Observasjonsskjema

 

Målet med forbedringsforslag er å forbedre dagens situasjon. Beskriv situasjonen og hvordan det kan forbedres.

Forbedringsforslag