Bibliotek

Biblioteket

Biblioteket ved Samisk høgskole er et moderne bibliotek som fortrinnsvis retter seg mot våre studenter og ansatte.

Biblioteket har en samling som omfatter aktuell faglitteratur innenfor institusjonens fagområder, og samlingen har en betydelig andel litteratur på samisk og om samiske forhold.

Vi har også en spesialsamling som består av bøker som ble brukt innen forskning på samisk språk og historie av forskerne Israel Ruong, Tor Frette og Knut Bergsland.