StudentWeb

Ved semesterstart skal alle studenter registrere seg på StudentWeb (via Feide).

Brukernavn:  Ditt fødselsnummer.
Passord:        PIN-koden bestiller du på nettsiden.
 

Via StudentWeb kan du

 • Registrere deg som student ved oppstarten av hvert semester.
 • Finne KID-nummer og betalingsopplysninger for semesteravgiften (- og sjekke at betalingen er registrert).
 • Registrere/endre adresseopplysninger.
 • Opplyse om språkbruk.
 • Endre pin-kode.
   
 • Velge emner/fag og godkjenne din utdannings-/progresjonsplan.
 • Melde deg opp til eksamen (- og sjekke at alle meldinger er registrert).
 • Finne informasjon om når og hvor eksamen avholdes.
 • Finne informasjon om når og hvordan eksamensarbeider skal innleveres.
 • Se på egne eksamensresultater.
   
 • Se hva Samisk høgskole har rapportert til lånekassen (studentstatus og resultater).