Registrering

Registrer deg for høstsemesteret innen 1. september og for vårsemesteret innen 15. februar.

På studentweb kan du melde deg til undervisning og eksamen i alle emner/fag som du skal gjennomføre gjeldende semester. Dette gjør du når du har betalt semesteravgiften og når du sjekker at alle fag/emner er med i utdannings-/progresjonsplanen din.

Når du godkjenner progresjons-/utdanningsplanen blir du automatisk oppmeldt til undervisning og eksamen. Sjekk at progresjons-/utdanningsplanen din ikke er tom! Husk også å sjekke at registrert hjemsteds- og semesteradresse er rett.

Dersom du er ny student, må du vente til du har fått giro for semesteravgift i posten før du kan registrere deg.

Til innlogging på studentweb brukes studentnummer (feide-brukernavn) og passordet du fikk ved opprettelse av IT-konto.
 

For å bli registrert må du gjøre følgende:

1
Betale semesteravgift

Giro blir tilsendt nye studenter. Betalingsopplysninger finnes også på studentweb.

2
Logg deg inn på studentweb

Gå til progresjons-/utdanningsplanens andre del og sjekk at alle fag/emner som du skal gjennomføre gjeldende semester er med i planen. Dersom disse ikke er med i planen, legg til disse. Godkjenn progresjons-/utdanningsplanen. Sjekk at du er meldt opp til undervisning og eksamen. Husk også å sjekke adressene dine.

Lånekassen får automatisk beskjed når du er registrert.

Når du har gjort dette kan du bestille studentkort (gjelder førstegangsstudenter ved Samisk høgskole) eller et merke som bekrefter at du har betalt semesteravgift.