Ođđasat

Buot ođđasat

Sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars lea válljejuvvon UHR Samisk ođđa jođiheaddjin

Lea vuosttaš geardde go Sámi allaskuvla jođiha UHR Samisk. Laila Susanne Vars álggii UHR Samisk jođiheaddjin čakčamánus 2019, ja galgá leat doaimmas gitta čakčamánnui 2021.

Musihkka ja juoigan dehálaš oassin oahpaheaddjeoahpuin

Dán vahku lágidii Sámi Musihkkaakademiija oahpahusa Sámi allaskuvlla oahpaheaddjeoahpuid studeanttaide. Dat lea oassin oahpaheaddjeoahpuid fágaid fáttáin nugo ovdamearkka dihtii sámegiela njálmmálaš árbevierut, juoigan ja sámi populearamusihkka. 

Ollu vejolašvuođat Sámi buohccidivššároahpuin Sámi allaskuvllas

Sámi buohccidivššároahpu prošeaktajođiheaddji: - Dál lea hirbmat dehálaš ahte sii geat háliidit ohcat dárkkistit ahte sis lea dat lohkangelbbolašvuohta álgit buohccidivššárohppui. Jus ii leat, de lea dál ain áigi háhkat dán gelbbolašvuođa mii gáibiduvvo, muitala Anja Somby.

Sáhttá go bajásgeassin leat menddo dorvvolaš?

Snowflakes buolva lea doaba mii maŋemus jagit lea ožžon hirpmat stuorra internašunála fuomášumi. Muohtačalmmit, dahje ”snowflakes” sáhttá leat dálaáiggi vuohki govvidit mánáid ja nuoraid geat leat hearkkit ja loavkašuvvet álkit (Fretheim 2018). Mearkkaša go “snowflakes” seammá go maid sáhttit dádjat “bummolullu” mánát, ja mo lea dát árbevirolaš sámi bajásgeassima ektui?

Dáhpáhusat:

Njálmmálaš eksámen
10. juovlamánu, 14:00 - 15:30

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 1.-7. ceahki mastergrádadutkamuša

Sámi allaskuvlla kandidáhtta/studeanta Jan Ole Klemet Hermansen ovdanbuktá ja bealušta Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 1.-7. ceahki mastergrádadutkamuša.

Rabas seminára
12. juovlamánu, 09:00 - 13:45

Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttirgrádaprográmma lágida rabas seminára Sámi allaskuvllas d

Stivračoahkkin
12. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin