Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
17. golggotmánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima

30-jagi ávvodoalut
31. golggotmánu, 16:15 - 01. skábmamánu, 16:15

Almmolaš Sámi allaskuvlla 30-jagi ávvudeapmi

Eambbo dieđut “Almmolaš Sámi allaskuvlla 30-j

Stivračoahkkin
12. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima

30-jagi ávvodoalut
31. golggotmánu, 16:15 - 01. skábmamánu, 16:15

Almmolaš Sámi allaskuvlla 30-jagi ávvudeapmi

Eambbo dieđut “Almmolaš Sámi allaskuvlla 30-jagi ávvudeami”  birra bohtet dađistaga.

Rabas buohkaide.