Dárbbašat go ságastallat?

Dárbbašatgo ságastallat soapmásiin?

Sámi allaskuvllas lea ráđđeaddi gii sáhttá veahkehit ja geas lea hárjáneapmi ságastallat olbmuiguin geat leat lossa dilis. Jus háliidat suinna hupmat, de riŋges 413 91 744 vai sáhttit šiehttat áiggi. Studeanttaide lea nuvttá bálvalus.

Jus dárbbašat psykologain hupmat, de sáhtát váldit oktavuođa suohkana psykologabálvalusain. Dohko sáhttet buohkat geat leat Guovdageainnu suohkanis riŋget vahkkobeivviid dii. 08.00-15.30.

Fuomáš! Psykologabálvalusas leat guokte bargi geat juogadeaba vávtta ja doallaba dan vuoruid mielde. Soai vástideaba telefovnnaid nu bures go sáhttiba. Jus telefovdna ii vástiduvvo, de riŋgeba ruovttoluotta (soaitá maid nu ahte telefovdna biddjo viidáseabbo dearvvašvuođaguovddážii).

Oktavuođa dieđut:

Goappašagat máhttiba sihke sámegiela, dárogiela ja eŋgelasgiela.

Jus dárbbašat ovttatmáno dearvvašvuođa veahki, de fertet riŋget 116117 dahje 113.

Muđui sáhttá maid váldit oktavuođa Mental Helse veahkketelefovnnain 116 123 (birra jándoara). Olgoriikkas: +47 91 116 123.