Oahpahus ja oahppohárjehallan

(Ođastuvvon ođđajagimánu 7.b. 2020)

Oahpahus 
Norgga ráđđehus mearridii lávvordaga 4.1.2020 ahte universitehtat ja allaskuvllat eai beasa fysalaš logaldallamiid doallat boahtte guokte vahkku. Nu fertejit logaldallamat lágiduvvot digitálalaččat ođđajagimánu 4. beaivvi rájes gitta ođđajagimánnui 19. beaivvi rádjái. Mearrádusa ulbmil lea hehttet covid-19 dávdda leavvamis maŋŋel go njoammulogut fas leat lassánan Norggas. Sámi allaskuvlla studeanttat ožžot dárkileabbo dieđuid mot dát mearrádus váikkuha justte sin oahpuide.

Buot oahput čađahuvvojit oahppoplána mielde, nu go lea gaskkustuvvon. 

Oahppohárjehallan

Oahppodepartemeanta vuođđuda ahte bargohárjehallan čađahuvvo nu go dábálaččat nu bures go vejolaš dan áigodagas. Dárkileabbo dieđut bohtet koordináhtoriin ahte mot dát váikkuha iešguđet oahpuide.

Go studeanta lea hárjehallamis, dahje go bargi galleda hárjehallanbáikki, de lea guoskevaš suorggi bagadus (bránšabagadus/suorggádatbagadus) d.s. mii vuođus gusto.

Dát bagadusat leat earenoamáš relevánttat Sámi allaskuvlii:

Jus dakkár suorggádatbagadus ii gávdno, de gusto allaskuvlla bagadus.