Dáhpáhusat:

Álggahanvahkku
24. borgemánu, 09:00 - 11:00

Bures boahtin ja diehtojuohkin

Rektor sávvá bures boahtima, ja oahppohálddahus doallá diehtojuohkima studeanttaide.

Álggahanvahkku
24. borgemánu, 11:00 - 11:30

Oahpisteapmi Diehtosiiddas

Oahpisteapmi Diehtosiidda vistái ja oahppohálddahusas stánda.

Álggahanvahkku
24. borgemánu, 17:00

Mingeleahket

Studeantastivra lágida mingeleahkeda kantiinnas buot studeanttaide.

Fágabeaivvit
22. cuoŋománu, 08:00 - 23. cuoŋománu, 15:00

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Visot Sámi allaskuvlla seminárat ja konferánssat mat lágiduvvot dán mánus gitta geassemánnui maŋiduvvojit.  Eanet dieđut bohtet dán birra.

Fágabeivviid fáddá lea sámi mánáid ja nuoraid bajásšaddandilli, giella ja teknologiija.

Vuosttaš beaivvi leat logaldallamat mat gusket áŋgiruššamii mánáid ja nuoraid ovdáneapmái ja oahppandilálašvuhtii. Logaldallit muitalit earret eará:

  • sámegiela birra,
  • sámi mánáid rivttiid ja vuoigatvuođaid birra, 
  • movt skuvla ja mánáidgárdi sáhttá doarjut ja nannet mánáid ja nuoraid birgema eallimis,
  • makkár vejolašvuođat leat go galgá heivehit oahpahusa máŋggagielat dilálašvuođas.

Loahpas vuosttaš beaivvi leat parallealla sekšuvnnat dáin fáttáin:

  • giellalávgun
  • fágaođastus
  • kártenávdnasat
  • juoigan ja muitaleapmi oahpahusas.

Nuppi beaivvi fáddá lea digitála didákttalaš hábmen.

Ulbmiljoavkkut leat vuosttažettiin sámi skuvllaid ja mánáidgárddiid pedagogat, muhto heive maid mánáidgárde- ja skuvlaoamasteddjiide, PP-bálvalusa bargiide, mánáidgárde- ja skuvlaráđđeaddiide jna.

Prográmma davvi-, julev, lullisámegillii ja dárogillii gávnnat dás. Maiddái logaldalliid birra sáhtát lohkat seamma siiddus.

Dieđihanáigemearri lea 15.03.2020 ja dákko sáhtát dieđihit fágabeivviide.

Lágideaddji lea Sámi earenoamášpedagogalaš fierpmádat (SEAD/Statped ja Sámi lohkanguovddáš).