Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
13. Geassemánnu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima

Seminára
23. borgemánu, 11:30 - 24. borgemánu, 17:15

Biibbalseminára 2019

Ođđa biibbaljorgalusa ávvuseminára.

Stivračoahkkin
17. golggotmánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima

Symposium
07. guovvamánu, 09:00 - 16:00

Symposium Staares

Bilde av jente i kofte ute, vinter.

Iris Egilsdatter lea govven.

Sámi allaskuvla doallá symposiuma Staares, #Staare2018 ávvudeami oktavuođas.

Sávvat buohkaide bures boahtin geat dalle leat Staares.
Fáddá lea Giella, gákti, gulahallan, girjáivuohta ja gelbbolašvuohta - A Magic and Challenging World of Sámi Education 


Čuovvovaš teaksta ruoŧagillii:

Öppet symposium #SAiSTAARE

#SAiSTAARE         #staare2018             #samas

7 februari kl 9-16

Plats sal F234, Mittuniversitet, Östersund

Arrangör Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences

 

Samiska värden, kunskap och traditioner i dagens samhälle är i fokus för symposiet som arrangeras av Sámi allaskuvla. Sámi allaskuvla är en pansamisk utbildnings- och forskningsinstitution med solid lokal- och urfolkskompetens. På institutionen inkluderas och utvecklas traditionell och nyskapande kunskap. Vid symposiet berättar studenter, utbildare och forskare om hur traditionell kunskap transformeras in i lärandesituationer genom möten mellan generationerna. Möten sker i klassrummet, i skogen, på fjället, i köket, i affären och på arenor var den samiska realiteten diskuteras. Målet med symposiet är att fånga kritiken för att vara med och vidareutveckla ett starkare samiskt samhälle och beredda för att möta utmaningarna i den samiska vardagen runt om i Sápmi.

 

Arrangör för symposiet är Sámi allaskuvla som idag har närmare 270 studenter och över 100 anställda. Sámi allaskuvla har studenter från alla fyra länder i Sápmi och urfolksstudenter som kommer hit för att lära och vi delar vår unika kompetens med världen.

 

Program för symposiet

 

09.00-10.30          

 • Välkomsttal och öppning av symposiet- professor Gunvor Guttorm rektor vid Sámi allaskuvla tillsammans med studenter och lärare 
 • Giella, gákti ja gulahallan: Kommunikasjon gjennom språk og visuelle kulturelle uttrykk - Ánte Mihkkal Gaup, högskolelektor, Sámi allaskuvla
 • Iigo duodji leat duodji ja ii leat erohus gos dan oahpat ja gos dainna barggat / Er ikke duodji det samme alltid? Om å innta ulike perspektiver til duodji - professor Gunvor Guttorm, rektor, Sámi allaskuvla
 • Mine valg - Nils Johan Eira, masterstudent i urfolksjournalistik, Sámi allaskuvla


10.30-10.45           

 • Kaffe


10.45-12.00          

 • 14 år med Samiske veivisere - Eva Måsø, fungerende leder i veiviserordningen, Sámi allaskuvla
 • Traditionella kunskaper i förskola och skola: Från aktionsforskning till lärarutbildning - Ylva Jannok Nutti, första amanuensus, Sámi allaskuvla
 • Barns stemmer gjennom joikLaila Aleksandersen Nutti, högskolelektor, Sami allaskuvla


12.00-13 .00          

 • Paus
   

13.00-14.30           

 • Lärande i siidamiljöer - Elisabeth Utsi Gaup, högskolelektor, Sámi allaskuvla
 • Att ta tillbaka det samiska språket och bli idrottslärare i Sápmi - Alette Vestly, student, Sámi allaskuvla   
 • Máilmmis min lusa / Studenter fra verden kommer til oss - Liv Inger Somby, högskolelektor, Sámi allaskuvla
 • AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) - ett samarbete mellan arkiv, museum och högskola - Ingá Elisá Påve IdivuomaGunvor Guttorm, Sámi allaskuvla, Anna Westman Kuhmunen och Katarina Spiik Skum, Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum           
   

14.30-14.45           

 • Kaffe
   

14.45-15.30          

 • Panelsamtal:
 1. Hur kan Sámi allaskuvla vara en resurs för samiskt samhälle på svensk sida av Sápmi? 
 2. Vad har de lokala samiska samhällena för behov?
 3. Hur kan Sámi allaskuvla möta dessa behov?
   

15.30-15.45                    

 • Avslutningsord- Ylva Jannok Nutti

 

Bures boahtin! Välkomna!Dieđit iežat symposiummai!


#staare2018
#föredrag
#panelsamtal