BA - Sierra kursa

BOA 200 Boazodoalu lágat ja riekteipmárdusat

  • Oahpahusgiella: Sámegiella ja dárogiella, sáhttá maiddái eŋgelasgillii. 
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas.
  • 20 oahppočuoggá.
  • Oahppoovttadat lea oassin boazodoallooahpuid bacheloras, ja sáhttá maid leat oassin eará bacheloroahpuin.
  • Oahppoplána
  • Deaivvadanplána

Oahpus don oahpat dovdat movt boazodoalu lágat, riektepráksis ja sámiid vieruiduvvun dábit doibmet ovttas, diehtit siiddaid ja boazodoalu láhka- ja vuoigatvuođaid ja riekteipmárdusaid váldogažaldagaid ja mot máhttit geavahit juridihkalaš metodaid čoavdit boazodoallorievtti álgodási čuolmmaid.

Filesize: 379 KB
Filesize: 15 KB

Sisabeassangáibádusat

Studeanta galgá leat čađahan BOA105, boazodoallorievtti vuođđooahppu dahje vástideaddji oahpu.