BA - Sierra kursa

DUO 144 Duodji ja haddebidjan

  • Oahpahusgiella:Sámegiella, skandinávalaš dahje eaŋgalasgiella. Dulkojupmi fállojuvvo dárbbu mielde.
  • Oahpahusbáiki: Duddjonbájit leat Sámi allaskuvllas. Logaldallamat sáhttet sáddejuvvot neahta bokte dárbbu mielde.
  • 5 oahppočuoggá
  • Oahppoplána
  • Deaivvadanplána

Duddjoma bokte studeanttat galget oahppat árvvoštallat iežaset ja earáid duodjebohtosiid ja máhttit bidjat bargguide árvvuid. Oahpahanvugiin leat bádjebarggut, joavkobarggut ja logaldallamat.

 

Oahppoplána boahtá fargga.

Háliidat go eambbo dieđuid oahpu birra, váldde oktavuođa duodjeoahpu koordináhtoriin-  Samuel Valkeapää.

Su e-poasta: samuelv@samiskhs.no

Filesize: 330 KB

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga/gymnása) dahje reálagelbbolašvuohta. Dasa lassin gáibiduvvo sámegielmáhttu.

Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.

 

Ohcci gii ii leat Duodje- ja hábmenbachelora prográmmastudeanta galgá sáddet sisa 8-10 gova iežas dujiin duodje- dahje dáidda- ja hábmenfágalaš gelbbolašvuođa duođaštussan. Jus ohccis lea fágabreava duojis, duodjeoahput duodjeskuvllas dahje eará vástideaddji duodjeoahppu, de sáhttá sáddet sisa fágabreava dadje oahppoduođaštusa, ja oažžut dan dohkkehuvvot duodje- dahje dáidda- ja hábmenfágalaš gelbbolašvuođa duođaštussan.