MA - Sierra kursa

Elevforutsetninger og tilpasset opplæring

I dette emnet møter kandidaten forskningsbaserte kunnskaper og allmennpedagogiske, spesialpedagogiske og tospråklighetspedagogiske ideer om urfolkets og nasjonale og språklige minoriteters opplærings-, lærings- og oppvekstsvilkår.

Emnet gir innsikt i utvalgte metoder for arbeid med tiltak for tilpasset opplæring som er relatert til tospråklighet, flerspråklighet, lesing, innholdslæring, begrepslæring, språkutvikling, språkrevitalisering og utvikling av godt læringsmiljø.

Emnet gir også innsikt i urfolksperspektiv på og faglige tilnærminger til intervensjonstiltak, skole-hjem samarbeid, barneoppdragelse, rådgivning, differensiering, individuelle opplæringsplaner, systemperspektiv, opplæringsorganisering og metodiske tiltak for tilpasset opplæring.
 

Kurset har 2 samlinger: i UKE 9 og i UKE 11

Uke 9:
Mandag 1. mars, 2021 Klokka 12:00-17:00
Tirsdag 2.mars, 2021 Klokka 09:00-17:00

Onsdag 3. mars, 2021 Klokka 09:00-17:00
Torsdag 4. mars, 2021 Klokka 09:00-14:00

Uke 11:
Mandag 15. mars, 2021 Klokka 12:00-17:00
Tirsdag 16. mars, 2021 Klokka 09:00-17:00
Onsdag 17. mars, 2021 Klokka 09:00-17:00
Torsdag 18, mars, 2021 Klokka 09:00-14:00

Filesize: 627 KB

Sisabeassangáibádusat

  • Opptaksgrunnlag kan være enten bachelorgrad, cand.mag eller tilsvarende med faglig fordypning innenfor pedagogikk og/eller spesialpedagogikk, minimum 3 år (180 studiepoeng).

Koordinator

kamilzo's picture
Øzerk, Kamil Zihni
E-mail: 
kamilzo@samiskhs.no