BA - Sierra kursa

JOU Govven- ja filbmenoahppu 2

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella, muhto skandináva gielat ja eŋgelasgiella sáhttet geavahuvvot. 
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas       
  • 5 oahppočuoggá
  • Oahppu lea oassi Sámi journalistihka bacheloroahpus ja joatkka Govven- ja filbmenoahppu 1:is
  • Oahppoplána
  • Studeanttat galget dán oahpus čiekŋudit filmma giehtačállinbargui. Ideaid vuođul studeanttat čálligohtet giehtačállosiid, dokumentára- dahje oanehis fikšuvdna šáŋŋeris. Dehálaš mihttun lea oahppat filbmačállima vuođđodramaturgiija álgoálbmot geahčestagas ja máhttit dán ieš kreatiivvalaččat geavahit giehtačállimis. Studeanta galgá čállit synopsisa, mii lea oanehis filbmamuitalusa čilgehus, dan vuođul fas treatment, mii lea filmma ollislaš čilgehus. Treatment bidjá vuođu giehtačállosii. Oassin dán oahpus lea maid ráhkadit storyboard ja hábmet visuála filbmamuitalusa giehtačállosa vuođul ja geavahit dán vuođđun filbmemii.

Giehtačálus galgá filbmejuvvot ja čuhppot válmmas 5 minuhtasaš filbman, mii galgá čájehuvvot almmolaččat.

Sisabeassangáibádusat

Studeanttat fertejit leat čađahan Govven- ja filbmenoahppu 1 dahje vástideaddji oahpu ovdal besset Govven- ja filbmenoahppu 2:ii.

Oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje reálagelbbolašvuohta ja sámegielmáhttu.

Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.

Koordinator

livis's picture
Somby, Liv Inger
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Liv-inger.Somby@samiskhs.no