BA - Sierra kursa

Sámi almmolašvuohta álgoálbmotperspektiivvas

  • Oahpahusgiella: Oahpahusgiella lea davvisámegiella. Eará gielat sáhttet geavahuvvot oahpahusas. Oahpahus eará gielaide dulkojuvvo dárbbu mielde. Oahpahus eaŋgalsgillii ii dulkojuvvo.
  • Oahppokoda: JOU 148
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas, neahttavuđot prográmmat sáhttet geavahuvvot logaldallamis, bagadallamis ja sisabuktimis.     
  • Oahpu lágideapmi: Kursa lágiduvvo čoagganemiin Sámi allaskuvllas dahje neahta bokte reálaáiggis.
  • 5 oahppočuoggá
  • Fágaplána
  • Diibmoplána :TimeEdit
  • Vuosttaš deaivvadeapmi 12.10.21

Oahppoovttadat gieđahallá sihke eamiálbmogiid iežaset mediaid ja stuoraservodaga mediaid, mii guoská almmolašvuhtii. Erenoamáš fokus biddjo sámi mediaide ja sámi almmolašvuhtii. Mediain lea guovddáš rolla almmolaš ságastallama arenas, ja vejolašvuohta olahit mediakanálaid addá guovddáš ja kollektiivvalaš vuoigatvuođa demokráhtalaš servodagas. Mediat galget doaibmat rabas digaštallanforuman, gos iešguđetlágan oainnut ja ákkat gullojit. Nuppi bealis sáhttet mediat addit buot áššálaš dieđuid politihka ja servodaga birra, nu ahte buohkat besset ieža árvvoštallat áššiid ja ieža mearridit mii sin mielas lea riekta ja dan vuođul searvat almmolaš digaštallamiija politihkalaš mearrideapmái. Máŋggabealálaš ja rabas diehtojuohkin lea dehálaš juos mediat galget sáhttitná doaibmat.

 

Filesize: 252 KB

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii ja sámegielmáhttu. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje reálagelbbolašvuohta.

Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.