BA - Sierra kursa

Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter

Detta är en uppdragsutbildning som utförs av Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences, som i sin tur samarbetar om detta med Skolverket. Utbildningssatsningen vänder sig till dig som har kunskaper i samiska och är verksam som lärare (hel- eller deltid) och är anställd av en huvudman i Sverige (Sameskolstyrelsen, kommun eller skolans styrelse om det är en fristående skola). Det innebär att du ska ha dennes godkännande för att kunna delta, fastän du blir antagen som student.

Utbildningssatsningen består av fyra fristående kurser på 7,5 studiepoäng, som tillsammans ger 30 studiepoäng.  Du kan ansluta till utbildningen oavsett vilken delkurs som erbjuds just då. Höstterminen 2021 erbjuds SÁM 603.

Fortbildningen syftar till att stärka och fördjupa din lärarkompetens genom att ge dig en införing i språkpedagogiska kunskapsområden. Målet är att ge fler metodiska verktyg för varierande arbetssätt och arbetsformer som stödjer, engagerar och skapar förutsättningar för alla elevers utveckling i det samiska språket. Det att hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell forskning kopplas till betydelsen av detta för det faktiska klassrumsarbetet. Det ämnesdidaktiska perspektivet går som en röd tråd genom alla delkurser.
 

Ansökan görs direkt till Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences. Även deltagare som deltog under utbildningen terminen innan, ska anmäla sig på nytt.

Så här görs det

Kurskod: SÁM 603

Studiepoäng: 7,5

Studieperiod: Vecka 38-2

Studieform: Kursen genomförs på distans med ett par samlingsträffar, egna litteraturstudier som följs av lästräffar/grupparbeten därefter deltar studenten i gruppträffar i ett virtuellt klassrum (Zoom) efter en terminsplan som kursdeltagarna gör tillsammans med sin lärare. Kursmaterial läggs ut på en internetbaserad lärandeplattform (Canvas) som används aktivt, både enskilt och vid gruppindelning utifrån sin samiska språktillhörighet. 

Studiefart: Kvartsfart

Undervisningsspråk: Samiska och svenska. Samiska ges i kursen och praktiseras med och mellan studenter vid indelning i samiska språkgrupper i både muntlig och skriftlig kommunikation.
 

Kursplan finns tillgängliga för tillfället på nedanstående språkalternativ:

PDF icon SÁM 603 Sáme gielladidaktijkka ulmijn njálmálasj árbbedáhpáj ja vuodo tjähppudagájda

PDF icon SÁM 603 Sámegieldidaktihkka mas guovdilasto njálmmálaš árbevierru ja vuođđogálggat

PDF icon SAM603 Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter


Du finner också information om denna utbildningssatsning på Skolverkets hemsida. Där finns också en intervju med en lärare i samiska om hennes erfarenheter av kursen.
 

Projektansvarig

Om ni har frågor om registrering, intyg, validering och liknande, då är det Skolverkets kontaktperson och projektansvarig på Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences som du kontaktar.Ylva Jannok Nutti 
ylvajn@samas.no
+4778448538  Mobile:  +47 453 95 500

KoordinatorKoordinator är Elisabeth Utsi Gaup och med henne tar ni kontakt om ni vill ha närmare information om kursinnehåll och hur kursen är upplagt.
elisabethug@samas.no
+47 78 44 85 22

Filesize: 265 KB
Filesize: 641 KB
Filesize: 308 KB

Sisabeassangáibádusat

Utbildning för personer som är anställda av en huvudman i Sverige och undervisar vid Sameskolan eller i samiska; samiska på sameskolan, samiska som modersmål och samiska som moderna språk.

Det gäller både personer som är legitimerade lärare, men saknar behörighet i samiska, och personer som saknar lärarutbildning, men har kunskaper i samiska.