Min birra

 

Sámi lohkanguovddáš lea resursaguovddáš mii erenoamážit bargá
oahpahusvuogádahkii buorrin, mánáidgárddi rájes gitta alit oahpu
dási rádjai.
Sámi lohkanguovddáš bargá viidát ovddidit njálmmálaš ja čálalaš
sámegielgeavaheami álbmogis.

 

Lohkanguovddáža váldosuorggit
leat lohkan- ja čállinoahpahus, ja
njálmmálaš giela ovdánahttin.
Dása gullá nannet ja ovddidit
sámegiela njálmmálaš geavaheami
oahpahusvuogádagas, máŋgga-gielalašvuođa ja giellaealáskahttima
birra, ja gaskkustit dieđuid lohkan-  ja čállinmáhtu fágasuorggis.
Mii bargat maid surggiide gullevaš dutkan- ja
ovdánahttinbargguid.