Direktør ved Sámi allaskuvla

Foto: Mai-Lis Eira, Sámi allaskuvla.

Anne-Marie Gaino fra Kautokeino er Samisk høgskoles direktør.

Anne-Marie har 25 års ledererfaring. Hun har tidligere vært økonomileder for Kautokeino kommune, fungerende rådmann for både Kautokeino og Vestvågøy kommune, rådmann i Nordreisa kommune og fagleder i Sametingets næringsavdeling. Hun er utdannet siviløkonom og har mastergrad i ledelse.

Kontaktinfo: 

E-mail: annemg@samas.no

Telefon: +4778448686, +47 996 90 188