Biblioteket

Samisk høgskoles bibliotek er et offentlig fag- og forskningsbibliotek. Bibliotekets samlinger består av både fysisk og digitalt materiale innen høgskolens fagområder i undervisning og forskning.

Biblioteket tilbyr studenter og ansatte tilgang til en mengde elektroniske ressurser, som e-bøker, e-tidsskrifter og fagdatabaser, og holder kurs og opplæring i bruk av bibliotekets tjenester.

E-post: girjerajus@samas.no
Tlf. +47 78 44 85 60

 

Ansatte:

Mette Irene Hætta, Bibliotekleder, metteih@samas.no

Svein Egil Hetta, Bibliotekkonsulent, sveineh@samas.no