Biblioteket

Biblioteket ved Samisk høgskole er et offentlig fag- og forskningsbilbliotek. Bibliotekets samling består av både fysisk og digitalt materiale innen høgskolens utdannings- og forskningsområder.

Gjennom biblioteket har studenter og ansatte tilgang til elektroniske ressurser som e-bøker, e-tidskrifter og fagdatabaser. Biblioteket tilbyr veiledning og kursing i bruk av bilbiotekets tjenester.

E-post: girjerajus@samas.no

Tel. +47 78 44 85 60

 

Marbeidere:

Mette Irene Hætta, bibliotekleder, metteih@samas.no

Svein Egil Hetta, bibliotekkonsulent, sveineh@samas.no