februar 01. beaivi 2022

Nå kan du søke på studier til høsten

Nå er det mulig å søke opptak på studier. Hvis du har ambisjoner om å jobbe som lærer, eller med språk, duodji, for reindriftsnæringen eller samfunnet, med film eller journalistikk, da burde du søke til Samisk høgskole. 

Alle våre studier har samisk og urfolksperspektiv, noe som betyr at du får en unik kompetanse for å jobbe i det samiske samfunnet, samt en flerkulturell forståelse. Vi har et motiverende og faglig utfordrende studiemiljø hvor du virkelig får utviklet din kunnskap og kompetanse. Kommende høst tilbyr vi både lengre studieprogram og semesteremner. Programstudiene er publisert via Samordna Opptak. Andre studier, som ikke er publisert via Samordna Opptak, finner du via Søknadsweb.

01.03 Søknadsfrist for de som søker på grunnlag av realkompetanse, samt de som søker om tidlig opptak

20.04 Søknadsfrist for alle studier

Husk å legge ved dokumentasjon på at du dekker opptakskravene så fort som mulig etter at din søknad er blitt registrert.

Programstudier på bachelor, master og PhD nivå:


Semesteremner:

Enkeltemner på bachelornivå:

Enkeltemner på masternivå:


Enkeltemner på PhD – nivå:


Nybegynnerkurs i samisk:

 

Hvis du har lyst til å studere i et levende samisk miljø, der du også kan bli kjent med mennesker fra andre områder av Sápmi, kom til verdens eneste samiske høyere utdanningsinstitusjon - Samisk høgskole! 

Hvis du har spørsmål angående søknaden eller søknadsprosessen, er det bare å ta kontakt med studieadministrasjonen på epost: oahppohalddahus@samas.no.