Nyheter

Alle nyheter

Ny mulighet til å søke på høstens studier

Sámi allaskuvla-Samisk høgskole har forlenget søknadsfristen på de studiene som enda har ledige studieplasser som går nå i høst. Hvis du ikke søkte innen ordinær tidsfrist som var 15. april, så har du muligheten nå.

Nytt forskningsprosjekt søker unge deltakere med tilknytning til reindrift

Forskningsprosjektet skal undersøke hvordan unge samer i alderen 13-30 år, med tilknytning til reindrifta i Norge, opplever rasisme. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om opplevd rasisme og konkrete forslag til tiltak for å motvirke rasisme/hatprat.

Studieavgift for internasjonale studenter

Rektor er glad over forslag om unntak for studieavgift for internasjonale studenter ved Samisk høgskole.

Timeplaner og oversikt over samlinger for høsten 2023

Du kan finne informasjon om timeplaner og oversikt over samlinger for alle våre studier på TimeEdit.

Hva skjer:

Viktige tidsfrister
01. juli, 09:00

Svar på ordinær opptak

Dersom du har søkt om opptak til våre studier gjennom SøknadsWeb før 15.04., vil du få svar på di

Viktige tidsfrister
20. juli, 09:00

Du får svar på søknaden

Dersom du har søkt om studieplass til våre programfag gjennom Samordna Opptak vil svaret på søkna

Viktige tidsfrister
20. juli, 09:00

Du kan søke ledige studieplassar

Du kan fra og med 20. Juli kl.

Viktige tidsfrister
24. juli, 23:45

Siste frist for å svare

Du må svare på hovedopptaket (Samordna Opptak) senest 24. juli kl. 23:59.

Viktige tidsfrister
01. oktober, 09:00

Opptaket for våren åpnes