Nyheter

Alle nyheter

Forskningspris til Lovisa Mienna Sjöberg

Doktorgradsavhandlingen hennes fra 2018 hylles som nybrottsarbeid innen det teologiske forskningsfeltet. Den 3.mai mottar hun prisen i Helga trefaldighets kyrka i Uppsala. 

Ny rapport: Hva er det samiske perspektivet i de nye læreplanene?

Ny rapport fastslår at det samiske innholdet i de nye, norske læreplanene er i stor grad formulert fra et ikke-samisk ståsted.

Kjente på et savn ved å ikke kunne samisk

Store deler av familien og vennekretsen til Anja Lona Skogerbø (22) snakker samisk. Hun kjente selv på et savn, fordi hun ikke behersket språket, og bestemte seg derfor for å flytte fra Oslo til Kautokeino for å studere nordsamisk på Samisk høgskole.

Ny bok om samisk kunst og duodji lansert

I dag ble boken 'Searvedoaibma: Art and Social Communities in Sápmi' lansert som Dieđut 1/2024.

Hva skjer:

Lanseringsseminar
04. juni, 12:00 til 16:00

Opplevd rasisme blant unge samer i reindrifta

Sámi allaskuvla har forsket på hvordan unge samer, med tilknytting til reindrifta, opplev

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags