Nyheter

Alle nyheter

Samisk barnehagekonferanse utsettes til våren 2022

Samisk barnehagekonferanse blir utsatt til 4.-5. mai 2022

Vi har i samråd med Statsforvalteren i Troms og Finnmark besluttet å utsette Samisk barnehagekonferanse.

Samarbeid mellom Samisk høgskole og Nord universitet

Samisk høyere utdanning og forskning, særlig knyttet til lule- og sørsamisk språk, kultur og samfunnsliv, styrkes nå gjennom en egen strategisk samarbeidsavtale mellom Nord universitet og Samisk høgskole. 

Inga Juuso – Tribute konsert: Gratisbilletter til Sámi allaskuvlas studenter

I forbindelse med Samisk språkuke arrangeres Inga Juuso – Tribute konsert på Diehtosiida i Kautokeino fredag 29.10.21. Studenter ved Sámi allaskuvla får gratisbillett. Meld deg på før torsdag 28.10.21.

Ny mulighet for å søke på Sámi allaskuvla

Uten studieplass? Sámi allaskuvla har nå ledige studieplasser i restopptak som begynner høsten 2021. Nå er det mulig å søke for de som har vurdert å søke på studier ved høgskolen, men ikke rakk å gjøre det. Du kan søke på studier fra og med i dag 01.09 til og med 05.09.

Hva skjer:

Åpen dag
01. mars, 10:00 til 14:00

Åpen dag 2022

Samisk høgskole arrangerer åpen dag 1. Mars 2022. Mer infomasjon kommer!