Sámi allaskuvlla studeanttat. Govven: Árvu/Stine Marje Vars
May 20. beaivi 2022

It leat vel ohcan oahpposaji čakčii? Mis leat ain rabas oahpposajit!

Sámi allaskuvla lea guhkidan ohcanáigemeari guoros oahpposajiide čavčča oahpuide.  

Oahpuide maidda sáhttá ohcat fas otná rájes:

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bacheloroahppu oahppoovttadagat:

Duoji oahppoovttodagat:

Boazoealáhus bachelora oahppoovttadagat:

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttirgrádaoahpu oahppoovttadagat:


Prográmmaoahppu


Joatkkaoahput

Ohcanvuogádat:Báikkálaš ohcanvuogádat/Søknadsweb  
 
Sisabeassangáibádusat 
Gáibádussan beassat studeantan Sámi allaskuvlii lea oppalaš lohkangelbbolašvuohta ja sámegiella. Jus dus ii leat oppalaš lohkangelbbolašvuohta, de sáhtát ohcat reálagelbbolašvuođa vuođul. Sámi allaskuvlla vuođđooahpuin ja eanaš eará oahppofálaldagain gáibiduvvo dihto dási sámegielmáhttu. Muhtin oahppofálaldagain sáhttet erenoamáš gáibádusat. Dát čilgejuvvojit sierra iešguđet oahppofálaldagas. 

Oppalaš lohkangelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Samordna opptak siiddus. 
 
Mii lea reálagelbbolašvuohta? 
Reálagelbbolašvuohta lea gelbbolašvuohta maid leat háhkan ovdamearkka dihte fidnohárjehallamis, bálkákeahttas barggus, organisašuvdnadoaimmain, kurssain dahje eará oahppoduogážis. Ohcci bargo – ja oahppoduogáš árvvoštallojuvvo dan oahppofálaldaga gáibádusa ektui masa ohcá. Gáibádussan lea:   

  • ahte ohcci galgá deavdán 25 jagi dahje deavdá 25 jagi dan oahppojagi go álgá ohppui, ja 

  • ahte ohccis lea unnimusat vihtta jagáš bargo/oahppovásáhus.
     

Jus leat gažaldagat ohcama oktavuođas sáhtát váldit oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta bokte: oahppohalddahus@samas.no