juli 11. beaivi 2022

Landscape Practices-konferanse i Kautokeino er åpen for påmelding

Konferansen arrangeres tirsdag 20. september til torsdag 22. september ved Samisk høgskole i Kautokeino. Inviterte foredragsholdere er professor Thomas F. Thornton ved universitetet i sør-øst Alaska, leder for arktisk miljøavdeling i Samerådet Gunn Britt Retter, professor ved Alberta universitetet Brenda L. Parlee og Teetl’it Zheh urfolksleder og tradisjonsbærer Chief Wanda Pascal. Frist for påmelding er 31. august.

I forbindelse med at forskningsprosjektet om egg- og multeplukking i kystsamiske områder avsluttes etter å ha vart i over tre år, arrangeres det en avslutningskonferanse. Resultater fra dette prosjektet vil bli presentert på konferansen. Forskningsprosjektets temaer vil også bli belyst på konferansen av forskere fra ulike områder. Hovedtemaene er:

  • Mijá duobddága – hjemmelandskap som høstingssteder
  • Bærekraft i høstingspraksiser
  • Kunnskaper og omsorg i landskapspraksiser

Samisk høgskole har ledet forskningsprosjektet sammen med samarbeidspartnere som har vært Árran Julevsáme Guovdášj, Mearrasiida i Billefjord og NINA Naturbruk Lillehammer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.  

Les mer om konferansen her (lenke). På konferansesiden finner du blant annet program, informasjon om inviterte foredragsholdere og praktisk informasjon.

Påmelding

For å melde deg på konferanse, klikk på vedlagte lenke og fyll inn informasjon.

Påmeldingsfrist er 31. august.