desember 20. beaivi 2023

Søk studier til våren 2024

Nå er det igjen mulig å søke om opptak til noen av studiene som har oppstart våren 2024.

Hvor søker man: Søknadsweb 

Samiske nybegynnerstudier:

SÁM-0103 Nordsamisk begynnerkurs del 1, søknadsfrist 1.2.2024

SAAL 2 Sørsamisk i praktiske situasjoner - innføringsstudium 2.del, søknadsfrist 29.1.2024

Emner på bachelornivå:

BEA 201 Boazoealáhusa siiddastallan ja eatnamat, søknadsfrist 1.2.2024

OSK 1002 Tro og livstolkning i Sápmi 2, søknadsfrist 29.1.2024

Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 2 (BaSa 2), søknadsfrist 27.12.2023

SÁM 104 Davvisámegiela cealkkaoahppa, søknadsfrist 1.2.2024

SÁM 105 Sámi girjjálaš muitalanárbi ja dan oktavuohta teáhterii ja filbmii, søknadsfrist 27.12.2023

SÁM 110 Sámegiella njálmmálaš ja čálalaš giellan, søknadsfrist 27.12.2023

SÁM 193 Girječállioahppu 3 - Čállinhárjehallan, søknadsfrist 11.1.2024

SAM 244 Láidehus sámi sosiolingvistihkkii, søknadsfrist 9.1.2024

SÁM 245 Sámi báikenamat ja nammapolitihkka, søknadsfrist 17.1.2024

SÁM 242 Sámi báikenamat oahpponeavvun, søknadsfrist 27.12.2023

SER 181 Samisk kultur- og samfunnskunnskap 2, søknadsfrist 1.2.2024

Videreutdanninger:

PED-1002 Introduction to Sámi perspectives on special education, søknadsfrist 4.1.2024

SÁM 603 Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter, søknadsfrist 4.1.2024

 

Opptakskrav

Opptakskravet for studenter ved Samisk høgskole er generell studiekompetanse og samisk. Hvis du ikke har generell studiekompetanse, så kan du også søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. De aller fleste studiene ved Samisk høgskole krever et visst nivå i samisk. I enkelte studier kan det være andre opptakskrav i tillegg til de som er nevnt over. Les mer om de enkelte studienes opptakskrav under hvert studie. 

Mer informasjon om hvordan du oppnår generell studiekompetanse finner du på Samordna opptak nettside. Mer informasjon om hva som kreves for å søke på grunnlag av realkompetanse ved Samisk høgskole finner du på vår nettside under Studier og opptakskrav.

Last opp dokumentasjon

Husk å laste opp dokumentasjon på at du består opptakskravet til studiene du søker på så fort som mulig etter har du har registrert din søknad. Dokumentasjonen skal lastes opp til din søknad på Søknadsweb.

Når får du svar?

Svarene publiseres på Søknadsweb så fort som mulig.

Spørsmål? 

Hvis du har spørsmål angående søknaden din, ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen via epost eller telefon: oahppohalddahus@samas.no/ +78 78 44 84 00.