juni 14. beaivi 2021

Vil du lære sørsamisk?

Vil du lære sørsamisk? Fra høsten tilbys sørsamisk nybegynnerkurs for voksne som deltidsstudie i Sijti Jarnge, samisk språk- og kultursenter i Hattfjelldal. Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive samisk, men vil lære språket fra grunnen av. 

- Samisk høgskole og Sijti Jarnge har inngått samarbeidsavtale på bakgrunn av et fellesønske om å etablere et studietilbud i sørsamisk på begynnernivå. Denne avtalen mellom partene, gjelder for høsten 2021, og innebærer én gjennomføring av tilbudet Sørsamisk i praktiske situasjoner innføringsstudium 1.del, forklarer instituttleder Anne Britt Klemetsen ved Samisk høgskole.

Studiet er utviklet av Samisk høgskole og er lagt opp til at studenter gjennom praktisk arbeid og muntlig samtale skal lære språket. Studenter får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan føre enkle samtaler på samisk og lese enkle tekster.

Studiet tilbys for første gang i Hattfjelldal

Tilbudet går over ett semester og gir 15 studiepoeng. Det planlegges 1 ukes samlinger i august og oktober 2021, fra mandag til fredag, og undervisning hver fredag i løpet av høsten 2021, til sammen 150 timer. Samlingene gjennomføres for første gang ved Sijti Jarnge i Hattfjelldal.

- Vi er stolte og glade for å kunne tilby et nybegynnerkurs med studiepoeng for første gang. Basert på dette kurset vil vi bygge en sørsamisk utdanningsvei med kommende supplerende kurs og støttende språkmøter. Målet vårt er at de som starter kurset skal få best mulige forhold for å lære og utvikle språket sitt, sier daglig leder Josefina Skerk ved Sijti Jarnge.

Studiet er for nybegynnere som ikke kan snakke eller skrive samisk. Søkere med samisk tilknytning, etter nærmere regler fastsatt av institusjonen, er unntatt kravet om generell studiekompetanse. Du kan lese mer om opptakskrav på vår nettside www.samas.no.

Søknadsfrist:  01.07.21.

Dersom du har spørsmål om faglig innhold, ta kontakt med fagkoordinator Lena Kappfjell, lenak@samas.no, +47 78448628.

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt med studieadministrasjonen på e-post: oahppohalddahus@samas.no