Hva skjer:

Lanseringsseminar
04. juni, 12:00 til 16:00

Opplevd rasisme blant unge samer i reindrifta

Sámi allaskuvla har forsket på hvordan unge samer, med tilknytting til reindrifta, opplev

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Guosselogaldallan
15. september, 18:00 til 19:30

Alaska dološ vuorkágovat

Varpu Lotvonen lea bargame doavttergrádain Alaska sámi boazodoalu birra. Son lea dál fitname Guovdageainnus ja doallá guosselogaldallama mas čájeha dološ govaid main leat Guovdageainno ja Kárášjoga olbmot, govvejuvvon Alaskkas. Logaldallan lea rabas buohkaide!