Podcast 1:3 - Sámi biebmu, bohccobuoidi ja ođđa dutkansuorgi

Dán Podcastas gulat mo ođđa dutkansuorgi riegáda sámi árbevirolaš máhtus ja vásáhusain. Rávdná Biret Márja Eira Sara čilge bohccobierggu erenoamáš sajádaga sápmelačča biepmuid gaskkas. Su vuolggasadji lea sámi álbmoga iežas dieđut man vuođul Rávdná Biret Márjá dál lea čađaheamen áibbas ođđa dutkamuša.

 

Don sáhtát maid guldalit 3. episoda čuovvovaš Podcasta kanálaid bokte:

Guldal Sáhkavuorru Captivate bokte 

Guldal Sáhkavuorru Apple bokte