Ođđasat

Buot ođđasat

Oza north2north stipeandda ja vuolgge lonohallamii!

Oza north2north stipeandda ja vuolgge lonohallamii, oahppojagi 2019- 2020! Don sáhtát vuolgit lonohallamii universitehtii dahje allaskuvlii olggobealde Norgga mii lea Árktalaš universitehta/ University of the Arctic miellahttu.

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu vuosttaš masterstudeantta njálmmálaš eksámen

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki kandidáhta Marit Anna Hætta Klemetsena

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki masterdutkkosa njálmmálaš ovdanbuktineksámen čađahuvvo

Sámi álbmotbeaivi 2019

Bures boahtin Diehtosiidii ávvudit sámi álbmotbeaivvi

Inker-Anni Sara nákkáhallan

Sara nákkáhalai fáttain: "Ekonomalaš gažaldagat ja sápmelašvuođa meroštallan hálddašit eamiálbmogiid vuoigatvuođaid guoski ságastallama"

Dáhpáhusat:

Njálmmálaš eksámen
27. guovvamánu, 10:00 - 12:00

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterdutkosa njálmmálaš ovdanbuktineksámen

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa kandidáhta Sini Rasmusa Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa

Stivračoahkkin
07. njukčamánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá 14.2.19