Geassemánnu 07. beaivi 2021

Gárve iežat oahpaheaddjeoahpu kvalifiserenortnega bokte!

Mii addit dutnje guhte leat álgán oahpaheaddjeohppui ovdal 2017, muhto it leat gárven sámi dábálaš- dahje vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu, vejolašvuođa gárvet iežat oahpu. 

Dát lea geahččalanortnet gealbudahttit oahpaheddjiid, ja lea oassi ráđđehusa doaibmabijuin unnidit oahpaheaddjeváilevašvuođa . Geahččalanortnet lea áigeráddjejuvvon fálaldat mii bistá 2025 rádjai. 
 

Oahpu birra

Kvalifiserenortnet lea heivehuvvon oahppofálaldat mas mii duinna ovttas ráhkadit plána man mielde beasat gárvet iežat oahpu. Makkár fágaid fertet čađahit vuolgá das mii dus váilu gárvet oahpu 4-jagáš Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpuid 1.-7. dahje 5.-10. ceahki rámmaplána mielde. Bachelorbargu lea bákkolaš dán oahpus. Jus beasat geahččalanortnegii, de leat dábálaš studeanta, ja sáhtát ohcat loana ja stipeandda Loatnakássas

Bargonoađđi ja čađaheapmi

Lea dehálaš ahte ieš árvvoštalat man olu dus lea vejolašvuohta studeret iežat eallindilálašvuođa ektui. Prošeavtta čađa lea vejolaš gárvet oahpu 2025 lohpa rádjai, ja de sáhttá leat jierpmálaš heivehit man olu studeret guđege jagi vai leat sihkar ahte gearggat ovdal dán áigemeari.  

Jus dus váilot fágat, de lea vejolaš váldit juogo prográmmafágaid Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 1.–7. dahje 5.–10. ceahki masteris, dahje váldit fágaid eará oahppoásahusain mat fállet fágaid mat dus váilot. Lea dehálaš ahte čielggadat dan minguin ovdagihtii. Mii ávžžuhit buot kandidáhtaid ieža aktiivvalaččat ohcat oahpuid maid sáhtát čađahit. 
 

Sisabeassangáibádusat

Don fertet ceavzán unnimusat 150 oahppočuoggá Sámi dábálašoahpaheaddjeoahpus dahje 4-jagáš Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpus. Oahppu ferte álggahuvvon ovdal 2017. Jus dus leat 150 oahppočuoggá eará oahpus, de dađibahábut it leat kvalifiserejuvvon dán prošektii. 

Dasa lassin berre ohcci čađahan eanaš oasi hárjehallamiin.  

Ohccit guđet dárbbašit bargohárjehallama galget buktit politiijaduođaštusa. Buot studeanttaid dohkálašvuohta árvvoštallojuvvo sihke oahpahusas ja vejolaš bargohárjehallamis olles oahppomannolagas. 
 

Movt boahtit johtui? 

Váldde oktavuođa oažžun dihte eanet dieđuid dahje árvvoštallan dihte iežat vejolašvuođa čađahit geahččalanortnegii: oahppohalddahus@samas.no

Nevvodettiin du, mii geahččat makkár fágaid leat jo ceavzán ja sáhttet go heivehuvvot 4-jagáš Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeohppui 1.–7. ceahkkái dahje 5.–10. ceahkkái. Mii ráhkadit individuála oahpahusplána dan mielde mii dus jo lea ja maid Sámi allaskuvla sáhttá fállat. Dus lea maiddái vejolašvuohta čađahit fágaid eará oahppoásahusain. 
 

Eanet dieđuid oahpaheaddjeoahpu-kvalifiserenortnega birra gávnnat dáppe!