Bargit ja čujuhusat

  • Dá lea liŋkka Sámi allaskuvlla bargiidlistui

    • Fuomáš ahte e-poastačujuhus @samiskhs.no ii leat šat doaimmas, muhto dat manná goitge viidáseappot @samas.no čujuhussii. Mii leat ođasteame siiddu.

Ovdakantuvra:

Poasta-ja fitnančujuhus:

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
Hánnoluohkká 45
NO-9520 Guovdageaidnu/Kautokeino
Norga/Norge/Norway