Dáhpáhusat:

Studeanttaid duodječájáhus
07. juovlamánu, 13:00 - 14. juovlamánu, 15:00

Sadjogasas

"Sadjogasas" lea dán čavčča duodjestudeanttaid čájáhus.

Stivračoahkkin
13. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin

Sámi allaskuvlla stivrras lea čoahkkin 13.12.23. 

Stivračoahkkin
14. njukčamánu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
13. Geassemánnu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
24. golggotmánu, 09:00 - 15:00

stivračoahkkin/styremøte

Viktige tidsfrister
01. Suoidnemánu, 09:00

Svar på ordinær opptak

Dersom du har søkt om opptak til våre studier gjennom SøknadsWeb før 15.04., vil du få svar på din søknad 01.07. Svar på søknad blir tilgjengelig på SøknadWeb.