Dáhpáhusat:

Studeanttaid duodječájáhus
07. juovlamánu, 13:00 - 14. juovlamánu, 15:00

Sadjogasas

"Sadjogasas" lea dán čavčča duodjestudeanttaid čájáhus.

Stivračoahkkin
13. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin

Sámi allaskuvlla stivrras lea čoahkkin 13.12.23. 

Stivračoahkkin
14. njukčamánu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
13. Geassemánnu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
24. golggotmánu, 09:00 - 15:00

stivračoahkkin/styremøte

Viktige tidsfrister
01. golggotmánu, 09:00

Opptaket for våren åpnes

  • Fra 1. oktober kan du søke på høstens studietilbud via lokalt opptak (SøknadsWeb). Studieoversikten blir lagt ut samme dag på vår hjemmeside. 
  • SøknadsWeb