Movt ozat oahpuide

Sámi allaskuvlla oahpuide leat guovttelágan ohcanvuogádaga:

1) Báikkálaš ohcanvuogádat / Søknadsweb (vállje giela go boađát neahttasiidui)

2) Samordna opptak/ Samordna opptak (eai buot dieđut leat sámegillii, jeara veahki Sámi allaskuvlla oahppohálddahusas jus dárbbašat). 

 

1) Báikkálaš ohcanvuogádat / Søknadsweb

Báikkálaš ohcanvuogádaga bokte galggat ohcat daidda oahpuide mat eai gávdno Samordna opptak-vuogádagas. Buot oahput earret go min prográmmaoahput leat gávdnamis báikkálaš ohcanvuogádagas. 

Muhtun rávvagat:

  1. Go vuosttáš háve geavahat SøknadsWeba, de válljet giela ja registreret iežat geavaheaddjin.
  2. Jus it leat Norggabeale ohcci, vállje giela ja vállje registrerema ohcciide geain ii leat Norgga persovdnanummár. Dasto deavdde dieđuid mat gáibiduvvojit ovdalgo beasat ohcat oahpuide.
  3. Jus leat ovdal ohcan Søknadsweba bokte, de fuomášuhttit ahte it galgga ođđasit registrerehit iežat, muhto logget sisa. Jus it muitte koda maid siiddus sihtá maŋŋel go rehketbihttá leat rehkenasten, de lea doppe boallu mainna oaččut koda sáddejuvvot iežat e-postii.

Fuomáš: SøknadsWebii galggat elektrovnnalaččat bidjat sisa mielddusin duođaštuvvon máŋgosiid oahppoduođaštusain, bargoduođaštusain jna. Vaikko dus lea alit oahppu, de mii bivdit maiddái bidjat joatkkaskuvlla duođaštusaid mielddusin ohcamii.
 

2) Samordna opptak

Visot skuvllaide Norggas galgá Samordna-opptak-vuogádagas ohcat ja vuoruhit makkár ohppui ohcá saji. Earret eará leat visot Sámi allaskuvlla prográmmaoahput dán ohcanvuogádagas, earret sámegiela ja sámi girjjálašvuođa mastergrádaoahppu ja sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttirgrádaoahppu . Ná ozat oahpposaji Samordna opptak bokte.

Eanet ohcanrávvagiid sáhtát oažžut Sámi allaskuvlla oahppo- ja dutkanhálddahusas go riŋget +47 78 44 84 00 dahje sáddet e-poastta: oahppohalddahus@samas.no