Permišuvdna oahpus

Permišuvnna sáhttá dárbbahit máŋgga siva geažil, ovdamearkka dihtii buozanvuođa, máná oažžuma dahje militearabálvalusa geažil.

Permišuvdna
Lea vejolaš ohcat permišuvnna oahpus jus don man nu sivas hehttejuvvot oassálastimis ohppui, ovdamearkka dihti máná oažžuma, buozanvuođa ja militeara geažil. Sáhtát maid ohcat permišuvnna beassat čađahit osiid oahpus eará báikkis. Dákkár ohcama oktavuođas fertet bidjat oahppo-/fágaplána mielddusin ohcamii.  

Permišuvdnaguoskevaš njuolggadusaid gávnnat Sámi allaskuvlla eksámen ja loahpalaš árvvoštallama láhkaásahusas 

§6 Dábálaččat ii addojuvvo permišuvdna ovdal go studeanta lea čađahan 30 oahppočuoggá dahje eambbo. Dábálaččat addojuvvo permišuvdna gitta jahkái. Allaskuvla mearrida permišuvdnaohcama.
Allaskuvla sáhttá mieđihit addit permišuvnna eambbo go jagi ovdamearkka dihte riegádahttima/adopšuvnna, militeara dahje siviila vearjogeatnegasvuođa, buozanvuođa ja eará erenoamáš sivaid geažil.

Permišuvnna ohcan máná oažžuma ja dikšuma geažil
Universitehta ja allaskuvlalága vuođul lea studeanttas vuoigatvuohta oažžut riegádáhttinpermišuvnna máná oažžuma ja dikšuma geažil.  Permišuvdnaáigodagas leat studeanttas áin studeantavuoigatvuođat ja studeantastáhtus. Maŋŋel permišuvnna lea studeanttas vuoigatvuohta joatkit oahpuin seamma dásis go lei ovdal permišuvnna. Oahppoásahus galgá láhčit dili nu ahte studeanttat geat leat mánnáoažžunpermišuvnnas sáhttet joatkit oahpuin nu jođánit go vejolaš maŋŋel permišuvnna.  

Go áiggut ohcat permišuvnna, de deavddát skovi mas muitalat earret eará makkár áigodahkii ohcat permišuvnna ja muitalat manne ozat permišuvnna. Bija vejolaš duođaštusaid mielddusin.

Maŋŋel permišuvdnaáigodaga lea buorre jus válddát oktavuođa Sámi allaskuvlla oahppohálddahusain buori áiggis ovdal oahpu joatkima.