Oahput

Dihtet go don ahte oahpaheaddjeoahppu lea máilmmi deháleamos ámmát?
Mánáidskuvlaoahpaheaddji lea dehálaš olmmoš ohppiid eallimis ja dat mielddisbuktá stuora ovddasvástádusa. Du bargu lea áŋgiruššat ja movttiidahttit ohppiid oahppat, ja beroštit sin oahppobirrasis.

MA - Prográmma
Ollesáiggis
300 oč

Háliidat go gelddolaš ja hástaleaddji árgabeaivvi? Beroštat go sámegielas ja sámi oahpahusas? - Álgge min vuođđoskuvlaoahpaheaddjeohppui!

MA - Prográmma
300 oč