Oahput

Kurset består av fire moduler på totalt 30 studiepoeng. Studiet tar opp forskningsbaserte kunnskaper, ideer og metoder for å styrke deltakernes kompetanse på tospråklig oppvekst, læring av førstespråk, læring av andrespråk og undervisning i andrespråk. Kurset er beregnet for de som jobber i barnehager og de som underviser i samisk som andrespråk og/eller norsk som andrespråk for språklige minoriteter og/eller kvensk/finsk for barn, ungdommer og voksne.

BA - Joatkkaoahppu
Oasseáiggis

Kursen Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter är på 7,5 högskolepoäng och behandlar olika läs- och skrivdidaktiska förhållningssätt för elever med samiska som första- och andraspråk.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
7.5 oč