Ođđasat

Buot ođđasat

Inker-Anni Sara nákkáhalla Jyväskylä universitehtas 18.1.2019

Ekonomalaš gažaldagat ja sápmelašvuođa meroštallan hálddašit eamiálbmogiid vuoigatvuođaid guoski ságastallama

Sámi allaskuvlla stipendiáhtta (2013-2018) Inker-Anni Sara nákkáhalla Jyväskylä universitehtas 18.1.2019.

Rektorválggat 2019

Dál lea áigi jurddašit gii galggašii Sámi allaskuvlla boahtte rektorin šaddat. Válggat čađahuvvojit cuoŋománu 10. beaivvi. Áigemearri evttohusaid sáddet ges lea njukčamánu 16. beaivvi.

Ain vejolaš ohcat giđa oahpuide

Dál lea ain vejolaš ohcat Sámi allaskuvlla giđa oahpuide! Viiddiduvvon ohcanáigemearri lea 18.12.18.

 

Sámi allaskuvla fállagoahtá oahpu sámi oahpaheddjiide Ruoŧas

Ruoŧa Skolverket lea diŋgon Sámi allaskuvllas joatkkaoahpu Ruoŧa sámi oahpaheddjiide, geat barget sámi skuvllas dahje oahpahit sámegiela.

Dáhpáhusat:

Rabas doalut
30. ođđajagemánu, 10:00 - 14:00

Rabas beaivi

Bures boahtin Sámi allaskuvlla rabas beaivái