Ođđasat

Buot ođđasat

Nanu dulkaáŋgiruššan sámegielain Sámi allaskuvllas

Sámi servodagain eai leat doarvái dohkkehuvvon dulkkat. Danin nannejit dál oahpahusásahusat ja Integreren- ja máŋggabealatdirektoráhtta (IMDI) fágalaš ovttasbarggu dulkkaid dohkkehit, sihke davvi-, lulli- ja julevsámegielas.

Oza čavčča oahpuide!

Dál lea vejolaš ohcat oahpuide mat álget 2024 čavčča, 15.04. lea váldoohcanáigemearri buot oahpuide, 01.03. ohcanáigemearri reálagelbbolašvuođa vuođul ja árrasisaváldin.

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masteroahppu addá ođđa bargovejolašvuođaid

2024 čavčča álggahuvvo fas sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masteroahppu. Guovvamánu rájes lea dus vejolašvuohta ohcat masterohppui. Sámi allaskuvla lea fállan dán oahpu badjelaš logi jagi ja álggu rájes leat nuppelohkái studeantta ožžon mastergráda. Dá lea buorre fálaldat sidjiide geat háliidit bargat sámegielain iešguđet surggiin ja dásiin. Jus dus lea bachelorgráda sámegielas ja sámi girjjálašvuođas, de áinnas oza min masterohppui.

Ovttastallan ja siiddat otnábeai servodagas

Siidaskuvlla ja Sámi dieđalaš áigečállaga almmuhanseminára Diehtosiiddas 22.-23.2.2024 Diehtosiiddas Guovdageainnus. Seminára lea nuvttá ja rabas buohkaide.

Dáhpáhusat:

Seminára
22. guovvamánu, 13:45 - 23. guovvamánu, 13:45

Siidaskuvlla ja Sámi dieđalaš áigečállaga fáddánummira almmuhanseminára

Buohkaide rabas seminára ja ságastallan – BURESBOAHTIN! 

Stivračoahkkin
14. njukčamánu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
13. Geassemánnu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Conference
14. golggotmánu, 10:30 - 16. golggotmánu, 13:00

IndigMEC2 konferánsa

Konferánssa fokus: Eamiálbmogiid oahppoplánaovddideapmi – Eamiálbmogiid giela ja

Stivračoahkkin
24. golggotmánu, 09:00 - 15:00

stivračoahkkin/styremøte