Studier

Kurset består av fire moduler på totalt 30 studiepoeng. Studiet tar opp forskningsbaserte kunnskaper, ideer og metoder for å styrke deltakernes kompetanse på tospråklig oppvekst, læring av førstespråk, læring av andrespråk og undervisning i andrespråk. Kurset er beregnet for de som jobber i barnehager og de som underviser i samisk som andrespråk og/eller norsk som andrespråk for språklige minoriteter og/eller kvensk/finsk for barn, ungdommer og voksne.

BA - Videreutdanning
Oasseáiggis

​​​​​​​Studiet retter seg mot barnehagelærere som vil lære seg mer om samisk språk, kultur og tradisjoner og samisk pedagogisk tenkning for bruk i egne barnehager.

Videreutdanning for lærere
2 semestre
30 studiepoeng

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15 stp

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive sørsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av, og som har studert SÁÁL 1 eller lignenede studier. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15 stp
Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15 oč
Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15 stp